ส่งสินค้าของคุณไปยังลูกค้า

หลายร้อยล้านคน

ด้วย Google Shopping

BentoWeb ช่วยคุณสร้าง และบริหาร

Smart Shopping แคมเปญจากระบบหลังบ้าน

Google Smart Shopping

ช่วยดันยอดขายของคุณได้ง่าย และได้ผล

แสดงสินค้าบน Google Network

ดันยอดขายด้วย AI จาก Google

ลูกค้าไม่กด Google ไม่เก็บ

สินค้าของคุณจะถูกแสดงบน Google Search, YouTube, Gmail, และ Display Network ที่มีจำนวนมหาศาล

ให้สุดยอด AI ของ Google ช่วยหาลูกค้าที่ใช่ AI อัจฉริยะประจำร้านจะมีความฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ ในทุกวันที่ลงโฆษณา  

ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบ CPC คือ จะเก็บเมื่อลูกค้า กดบนโฆษณาของคุณเท่านั้น สามารถเพิ่ม และลดค่าโฆษณาต่อวันได้ตามต้องการ