ส่งสินค้าของคุณไปยังลูกค้าหลายร้อยล้านคน

ด้วย Google Shopping

BentoWeb ช่วยคุณสร้าง และบริหาร

Smart Shopping แคมเปญจากระบบหลังบ้าน

Google Smart Shopping

ช่วยดันยอดขายของคุณได้ง่าย และได้ผล

แสดงสินค้าบน Google Network

ดันยอดขายด้วย AI จาก Google

ลูกค้าไม่กด Google ไม่เก็บ

สินค้าของคุณจะถูกแสดงบน Google Search, YouTube, Gmail, และ Display Network ที่มีจำนวนมหาศาล

ให้สุดยอด AI ของ Google ช่วยหาลูกค้าที่ใช่ AI อัจฉริยะประจำร้านจะมีความฉลาดขึ้นเรื่อย ๆ

ในทุกวันที่ลงโฆษณา

ค่าใช้จ่ายจะเป็นแบบ CPC คือ จะเก็บเมื่อลูกค้า กดบนโฆษณาของคุณเท่านั้น สามารถเพิ่ม และลดค่าโฆษณาต่อวันได้ตามต้องการ

Google x BentoWeb

จัดการทุกอย่างได้ง่ายดายในที่เดียว

BentoWeb นำส่งข้อมูลสินค้าในร้านขึ้นGoogle และทำงานร่วมกับคุณเพื่อให้การลง โฆษณาเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

เลือกสินค้า แล้วกำหนดงบโฆษณาต่อวันจากนั้นปล่อยให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของเรา

AI ของ Google จะเลือกกลุ่มลูกค้าให้พร้อมกำหนดตำแหน่ง และช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่สุดสำหรับสินค้าของคุณให้โดยอัตโนมัติ

ข้อมูลสินค้าและ Stock ถูกเชื่อมเข้าหากัน

สร้างและจัดการโฆษณาจากหลังบ้าน

ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน

วิดิโอแนะนำการใช้งาน Surfaces across Google บน BentoWeb

©2020 Semantic Touch. BentoWeb is designed and hand coded by Semantic Touch

Call Center: 02 683 6512

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.