บริการที่จะทำให้การรับชำระเงิน

บน BentoWeb เป็นเรื่องง่าย

สำหรับทุกคน

บริการที่จะทำให้การรับชำระเงิน

บน BentoWeb เป็นเรื่องง่าย สำหรับทุกคน

เลื่อนขึ้นเพื่อดูรายละเอียด

รองรับการซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมง

สะดวก รวดเร็ว และง่าย

รับชำระด้วยบัตรเครดิต และเดบิต

รองรับการชำระแบบแบ่งจ่าย

จะรับภาระดอกเบี้ยเอง หรือให้ลูกค้าเป็นผู้รับ

ชำระเงินผ่าน Alipay และ WeChat Pay

ค่าธรรมเนียม 1.8% ต่อรายการ

รับชำระด้วย Thai QR Payment

ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคาร

ค่าธรรมเนียมต่ำสุด เพียง 2.5%

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ร้านค้าเลือกได้

ขยายฐานการตลาดไปยังลูกค้าชาวจีน

VISA / MasterCard / PromptCard /

Thai Payment Network

มั่นใจทุกรายการชำระ

รองรับ 36 สกุลเงินทั่วโลก

เพิ่มความปลอดภัยสูงสุด

เงินเข้าบัญชี

มาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล

พร้อมแปลงสกุลเงินอัตโนมัติ

ด้วย 3D Secure และ SMS OTP

ภายในวันที่ทำรายการ

รองรับ 36 สกุลเงิน

จดทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคลถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภ.พ.20

ประกอบกิจการเป็นระยะเวลาติดต่อกันตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับธนาคารกสิกรไทย และต้องเป็นชื่อนิติบุคคลหรือเป็นชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล

ไม่เคยมีประวัติเสียหายในการเป็นร้านค้ารับชำระค่าสินค้า/บริการ กับสถาบันการเงิน หรือบริษัทบัตรเครดิตใดๆ มาก่อน

คุณสมบัติผู้สมัคร

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า

ไม่มี

ปกติทุนจดทะเบียนต้อง ไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท

เงินฝากค้ำประกัน

ปกติต้องมีเงินฝากค้ำประกัน ตั้งต้น 200,000 บาท

สมัครง่าย

การพิจารณาทุนจดทะเบียน

อนุมัติภายใน 3 สัปดาห์ พร้อมทีมช่วยเหลือและให้คำปรึกษาจาก KBank

ไม่มีค่าใช้จ่ายแฝง หรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลัง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ยกเว้น

ยกเว้น

สิทธิพิเศษ เฉพาะลูกค้า

ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ยกเว้นการพิจารณาทุนจดทะเบียน

ยกเว้นเงินฝากค้ำประกัน

ต้องการสมัครใช้บริการ

กรุณากรอกข้อมูล

ลงทะเบียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม